TORSDAG 7 JUNI 2018

Jula slog försäljningsrekord i maj

Maj blev en stor framgångsmånad för Jula. Totalt sattes nytt försäljningsrekord med god marginal.

– Det är många olika faktorer som gör att vi nu sätter ett nytt försäljningsrekord, men framför allt är det hårt och engagerat arbete från alla våra medarbetare som gör detta möjligt, säger Joachim Frykberg, VD Jula AB.

Det tidigare försäljningsrekordet för en enskild månad sattes i juli förra året, då landade omsättningen på drygt 663 miljoner SEK. Det nya rekordet för en enskild månads försäljning noteras till 694 miljoner SEK.

Träffar rätt

Vad beror då försäljningsrekordet på?

– Vi träffar rätt i både sortiment och prispunkter, d.v.s. vi har attraktiva produkter till attraktiva priser. När vi sedan kan erbjuda detta i rätt tid blir det riktigt bra. Detta är dock inte något som sker av sig själv, det är hårt arbete från hela organisationen som ligger bakom, inte minst supply gör ett fantastiskt jobb med att förse våra försäljningsplattformar med produkter. Det känns fantastiskt att tillsammans med alla engagerade medarbetare åstadkomma detta, säger Joachim Frykberg.

Sverige levererar

Den svenska marknaden står för en stor del av rekordnoteringen. Sverige är Julas största marknad och under maj var det upp drygt 16 procent mot föregående år.

E-handeln levererar också bra siffror för perioden

– Vi ser att e-handeln går allt starkare. Den nya försäljningsplattformen tillsammans med ytterligare några varuhus gör att den totala försäljningen går upp. Samtidigt som vi firar ett bra resultat vet vi att det hela tiden gäller att vara ödmjuk inför framtiden, vi måste hela tiden bli lite bättre och sikta lite högre för att inte bli förbisprungna. Det förtar dock inte glädjen över det nya rekordet, det är något som vi ska vara glada över, säger Joachim Frykberg.

Ny kommunikation

Under maj lanserades även Julas nya kommunikationskoncept ”Inget kan stoppa dig nu”.

– Vi har fått väldigt mycket positiv respons kring vår nya reklam. Även om det är tidigt att dra allt för stora växlar på försäljningseffekten så adderar den nya kommunikationen värde till det nya rekordet, och framför allt ger den helt nya möjligheter inför framtiden, säger Joachim Frykberg.

Pressmeddelande från: Jula AB