MÅNDAG 4 JUNI 2018

Svenskar vill bli varnade via SMS i krislägen

Idag testas ljudsignalen för varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), ofta kallad ”Hesa Fredrik”. Signalen används i praktiken mycket sällan, utan VMA skickas i huvudsak via radio, TV och sedan några år även SMS: Den senare kanalen är också den som svenskarna föredrar. Enligt en ny Ipsosundersökning som SOS Alarm har genomfört vill nära tre av fyra svenskar ha viktig information via SMS.

– Vi kan skicka ut VMA via SMS sedan några år tillbaka och vår undersökning visar att det är den överlägset mest populära kanalen, som tre av fyra föredrar. Samtidigt behöver vi blicka framåt och säkerställa att vi informerar på ett driftssäkert och kapacitetsstarkt sätt i olika typer av krislägen, säger Björn Skoglund, tjänsteägare 112 och krisberedskap vid SOS Alarm.– Ljudsignalen ”Hesa Fredrik” är det tredje mest populära sättet att få information om en händelse. Det tycker vi är lite överraskande, eftersom ljudsignalen i sig inte innehåller särskilt mycket information. I värsta fall skapar det ytterligare oro och förvirring i en krissituation, och vi ser ett stort behov av att utveckla informationskanalerna så att de blir tydliga och tillgängliga för alla som bor och vistas i Sverige, säger Björn Skoglund, tjänsteägare 112 och krisberedskap vid SOS Alarm.

Om VMA

VMA skickas i regel via radio, TV och SMS. Ljudsignalen används mycket sällan, någon enstaka gång per år. Utomhusvarningssignalen ljuder ihållande i sju sekunder med fjorton sekunders tystnad under minst två minuter.

Om VMA-signalen ljuder ska man:
  • Gå inomhus
  • Stänga fönster, dörrar och ventilation
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra. Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser.
Ljudsignalen kan även användas för beredskapslarm och flyglarm.

VMA via SMS

Sedan 1 juli 2017 kan SOS Alarm rikta information till alla mobiltelefoner som befinner sig i ett visst område. Det är en klar förbättring i träffsäkerhet jämfört med tidigare, då enbart mobiler registrerade på en adress i området fick information.

Pressmeddelande från: SOS Alarm