MÅNDAG 4 JUNI 2018

Extra satsning på naturnära jobb i Götene kommun

Götene kommun har sökt och beviljats medel för att satsa på egna naturnära jobbare i kommunen. Satsningen ska ge anställningar till omkring tio arbetssökande.

I regeringssatsningen på naturnära jobb stöttar Naturvårdsverket ett antal kommuner med extra medel för att fler kommuner ska anordna egna naturnära jobb för arbetssökande.

– Det finns flera fördelar med att kommunerna anställer i egen regi. Kommunen har kunskap om sin lokala arbetsmarknad, nära kontakter med Arbetsförmedlingen samt kontakter med det lokala näringslivet vilket förkortar vägen till långsiktigt jobb för arbetssökande, förklarar Maria Sjö, projektledare på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket kommer att bidra med 468 000 kronor till Götene kommuns satsning på naturnära jobb. Enligt kommunens ansökan innebär det extra stödet att kommunen bland annat kan utveckla samarbeten med pågående arbetsmarknadsprojekt inom och med grannkommunerna Lidköping och Mariestad. Stödet bidrar även till utbildningsinsatser.

– Naturvårdsverkets mål är att stödet i år ska generera minst 30 anställningar hos ett antal pilotkommuner och att satsningen kommande år ska utökas till fler kommuner och bli minst 150 anställningar per år. Det positiva med naturnära jobb är att det är mer än bara ett jobb. Arbetssökande bygger nätverk och kunskaper som efterfrågas i arbetslivet samtidigt som flera naturvårdande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter blir gjorda, berättar Maria Sjö, projektledare på Naturvårdsverket.

Erfarenheterna från pilotarbetet i Götene kommun och tiotalet andra kommuner under 2018 ska lägga grunden till en större satsning, med stöd till fler kommuner under 2019 och 2020.

Vad är naturnära jobb?

Naturnära jobb är en regeringssatsning för att skapa tillfälliga anställningar och möta behovet av arbetskraft i gröna näringar med behovet av jobbtillfällen för arbetssökande som är nyanlända eller arbetssökande som varit utan jobb en längre tid. Skogsstyrelsen samordnar och koordinerar insatserna i uppdraget där även Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna ingår. Myndigheterna samverkar även med Arbetsförmedlingen.

Pressmeddelande från: Naturvårdsverket