FREDAG 1 JUNI 2018

Den svenska vargstammen minskar

Resultatet från den senaste varginventeringen under vintern 2017/18 visar att det fanns cirka 305 vargar i Sverige. Det är en minskning jämfört med förra vintern då det fanns 355 vargar.

Inventering av stora rovdjur är viktigt för att skapa en tydlig och förutsägbar viltförvaltning som bygger på kvalitetssäkrad kunskap. Kunskapen som inventeringarna bidrar med ligger bland annat till grund för olika förvaltningsåtgärder, vilket är i linje med strategin för svensk viltförvaltning.

-Vargpopulationen i Sverige fortsätter att minska för tredje året i rad, men det finns ingen uppenbar naturlig förklaring för minskningen. I Norge ökar antalet vargar, säger Maria Hörnell-Willebrand, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket.

Nytt sätt att räkna prövas praktiskt

Naturvårdsverket jobbar hela tiden med att förbättra inventeringarna av rovdjur och har beställt en ny modell för att beräkna vargpopulationen. Den nya modellen testas just nu praktiskt och ska tas i bruk under 2019.

-Det är andra året vi samlar in extra DNA för att praktiskt testa den teoretiska modellen innan vi byter beräkningsmodell. Det är viktigt i rovdjursförvaltningen vilket beslutsunderlag som används och vi vill ha en mer stabil och långsiktig förvaltning, säger Maria Hörnell-Willebrand.

Det nuvarande sättet att beräkna vargpopulationen togs fram när det fanns betydligt färre vargar än i dag.

Den 7 juni meddelar Naturvårdsverket om man delegerar beslutanderätten om licensjakt på varg till länsstyrelserna eller inte.

Fakta om varginventering

  • Inventering av varg pågår i huvudsak från 1 oktober till 31 mars.
  • Vid inventeringar fokuserar man på familjegrupper och revirmarkerande par.
  • Antalet vargindivider räknas fram genom att antal föryngringar multipliceras med en omräkningsfaktor i vilken övriga vargar i populationen ingår. Arbetet med att ta fram en ny omräkningsfaktor pågår. Den är vetenskapligt granskad och genomgår nu en praktisk prövning.
  • Naturvårdsverket utvecklar metoderna för inventeringar av stora rovdjur för att fortsätta ha ett nationellt system med hög kvalitet. En granskning ska garantera likartade tolkningar över hela landet.
  • Arbetet sker i samarbete med norska myndigheter.
  • Övervakningen sker med hjälp av spårning på snö och från DNA-analyser från främst urin och spillning.

Pressmeddelande från: Naturvårdsverket