FREDAG 25 MAJ 2018

Positivt för Västra Götaland med ny polisutbildning i Västsverige

Polismyndigheten föreslår regeringen att ett femte lärosäte för polisutbildning startas i Västsverige. Västra Götalandsregionen är positiv till förslaget och anser att Västra Götaland är den självklara platsen.

– Vi delar polismyndighetens bedömning att både behovet och förutsättningarna finns för en utbildning i västra Sverige och anser att ett lärosäte i Västra Götaland ger bästa möjliga rekryteringsområde i förhållande till övriga utbildningsorter, säger Johnny Magnusson, (M), regionstyrelsens ordförande.

I förhållande till befintliga utbildningsorter har Västra Götaland ett stort rekryteringsområde för studenter och lärare. I Västra Götaland finns det människor som är intresserade av att läsa polisutbildningen, men som inte har möjlighet att flytta. Med en utbildning i Västra Götaland får de nya möjligheter.

– En utbildning i Västra Götaland kommer att innebära att färdigutbildade poliser i större utsträckning väljer att arbeta kvar i närområdet. Det är viktigt med lokalt förankrad polis med god lokalkännedom för att skapa trygghet i de större städerna, liksom på de mindre orterna på landsbygden, säger Helén Eliasson (S), regionstyrelsens vice ordförande.

Västra Götalandsregionen ser fram mot och stödjer en ny polisutbildning i Västra Götaland

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen