TORSDAG 24 MAJ 2018

FordonsGas Sverige AB satsar på flytande gasenergi och etablerar gasenergistationer i Götene och Mjölby

Med investeringsstöd etablerar FordonsGas nya gasenergistationer i Götene och Mjölby.
– De nya stationerna är ett första steg i vår stora satsning på att etablera en solid infrastruktur för flytande gasenergi. En solid infrastruktur för flytande gasenergi är en oerhört viktig del i att ställa om tung trafik från fossila bränslen till förnybara energikällor, säger Emil Glimåker, vd FordonsGas.

Först i Sverige

Redan 2010 byggde FordonsGas den första tankstationen för flytande gasenergi belägen i Göteborg och 2013 stod FordonsGas andra tankstation klar i Jönköping.

– Med den samlade kunskapen vi har från att äga och driva tankstationer tar vi nu nästa steg tillsammans med våra kunder och utökar infrastrukturen redan under 2018, säger Emil Glimåker.

Flytande gasenergi ger större möjligheter för tung trafik och långväga transporter att köra förnybart. FordonsGas har också ett 40-tal gasenergistationer som erbjuder komprimerad fordonsgas (CNG) till personbilar och lättare lastbilar.

Regeringen satsar

Nu ska alltså ett nytt nät för flytande gas etableras, och det är många faktorer som gör att tidpunkten är rätt. I veckan presenterade regeringen att de satsar 200 miljoner för att främja utvecklingen av flytande biogas. Och tidigare i vår anslogs 270 miljoner för att stötta lokal biogasproduktion.

Stor satsning på utbyggnad av infrastruktur

– Äntligen är vi i ett läge där både Volvo och Scania har riktigt bra gaslastbilar att sälja. Båda företagen satsar hårt på det här. Det gör att vi ser en otrolig potential att i rask takt etablera en solid infrastruktur för flytande gasenergi. Därför bygger vi dessa gasenergistationer nu samt planerar för ytterligare stationer inom en snar framtid på attraktiva platser, avslutar Emil Glimåker.

Pressmeddelande från: FordonsGas Sverige AB