TORSDAG 24 MAJ 2018

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ned?

Den 28 maj – 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan. En nationell kampanj som vill få dig att fundera över hur du tillgodoser ditt behov av bland annat mat, vatten och värme om viktig samhällsservice sätts ur spel genom extremt väder, en it-attack eller liknande.

En undersökning gjord av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) visar att 40 procent av svenskarna inte vet hur de ska förbereda sig för att bättre klara av en vardag som plötsligt vänds upp och ner. Detta vill krisberedskapsveckan råda bot på.

- Veckan vill öka invånarnas kunskap om den lokala riskbilden och hur vi alla kan förbereda oss för olika händelser då samhällskritisk verksamhet drabbas av störningar. Om vi är fler som har egen beredskap och kan klara oss några dagar på egen hand, kan samhället fokusera på att hjälpa de mest utsatta, säger Lisa Nordahl, säkerhetsdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Nationellt utskick i samband med krisberedskapsveckan

I samband med krisberedskapsveckan skickar MSB ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla 4,8 miljoner hushåll i landet. Utskicket görs på uppdrag av regeringen som vill att vi alla ska bli bättre förberedda på att hantera allt från allvarliga olyckor och extremt väder till it-attacker och ytterst krig. Informationen kommer också att finnas på MSB:s webbplats www.dinsäkerhet.se.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län