ONSDAG 23 MAJ 2018


Everdrone, Chalmers Industriteknik, och Räddningstjänsten i Storgöteborg utvecklar tillsammans ett avancerat navigationssystem för autonoma drönare som kan nyttjas av räddningstjänsten vid observation av en brand- eller olycksplats. På bilden (fr. vänster): Mats Sällström, Everdrone Torbjörn Petersson, Räddningstjänsten Storgöteborg Maciek Drejak, Everdrone Maxim Chukharkin, Chalmers Industriteknik

Självkörande drönare kan hjälpa räddningstjänsten rädda liv

Med hjälp av autonoma drönare skulle räddningstjänsten snabbare kunna få en överblick av brand- och olycksplatser och spara värdefull tid i räddningsarbetet. I ett nytt innovationsprojekt, finansierat av Vinnova, ska Everdrone tillsammans med Chalmers Industriteknik, och Räddningstjänsten i Storgöteborg ta fram ett avancerat navigationssystem för autonoma drönare.

Everdrone, Chalmers Industriteknik, och Räddningstjänsten i Storgöteborg utvecklar tillsammans ett avancerat navigationssystem för autonoma drönare som kan nyttjas av räddningstjänsten vid observation av en brand- eller olycksplats.

- Vi utvecklar en teknikplattform som ger drönare möjligheten att känna av sin omgivning och manövrera med extremt hög precision och säkerhet. Den här typen av system kommer att vara avgörande när man i framtiden vill använda drönare i närheten av människor, exempelvis för tillämpningar kopplat till sjukvård och räddning, säger Mats Sällström, VD för Everdrone.

Räddningstjänsten uppskattar att drönare kan ha stor potential för att effektivisera räddningsinsatser vid brand- och olycksplatser. Genom att få en snabb och tydlig överblick kan räddningsinsatserna samordnas bättre och vara till nytta för både människor och samhälle. Men dagens navigationssystem för drönare är relativt simpla och använder sig huvudsakligen utav GPS för positionering, vilket varken ger tillräckligt hög precision eller den aktiva säkerhet som krävs för manövrering i närheten av byggnader och människor.

I projektet ska Everdrone tillsammans med Chalmers Industriteknik, och Räddningstjänsten i Storgöteborg utveckla och demonstrera ett navigationssystem för autonoma drönare som kan nyttjas av räddningstjänsten vid observation av en brand- eller olycksplats. Demonstration kommer att ske i form av en prototypdrönare utrustad med mjukvara och sensorer.

- Genom att kombinera avancerade djupseende sensorer med intelligent mjukvara så kan vi addera en nivå av säkerhet till industriella drönare som idag inte existerar. Vi kan bygga en autonom flygande farkost som agerar på egen hand och på så vis bidra till en mängd samhällsnyttiga funktioner, säger Mats Sällström.

Systemet ska kunna säkerställa att flygområdet är fritt från hinder och andra farkoster samt beräkna den säkraste möjliga flygrutten. Drönaren ska sedan själva kunna navigera till olycksplatsen. Navigationssystemet ska utvecklas och testas fram till sommaren 2019.

- Vi är stolta att vara delaktiga i det här projektet, säger Shahin Atai, ansvarig för projektet. Vi på Chalmers Industriteknik strävar efter att finna affärs- och samhällsnytta som ny teknik kan föra med sig. Att kunna spara människoliv och göra räddningstjänstens arbete än mer effektivt med hjälp av artificiell intelligens och smarta drönare känns som en fantastisk utmaning.

Projektet ingår i Vinnovas satsning på framtidens drönare. Sammanlagt 23 projekt finansieras med totalt 20 miljoner kronor. I maj 2019 planeras en demonstrationsdag där projekten och de nya lösningarna ska visas upp.

Pressmeddelande från: Everdrone