TISDAG 22 MAJ 2018

Flygvapenövning 2018

Fredag 25 maj klockan 12 startar årets flygvapenövning, en övning för svenska luftstridskrafter att öka förmågan till nationellt försvar av Sverige. Nytt för i år är att finska stridsflyg och helikoptrar är en del av det svenska luftförsvaret. En annan nyhet är att Svenska Jas 39 Gripen, för första gången, baserar i Estland inom ramen för en nationell övning.

Flygvapenövning 2018, FVÖ 18, syfte är att öva taktisk ledning av luftstridskrafterna och uppträdande från flottiljer och baser i att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Övningen bygger på ett nationellt högkonfliktscenario mot en högteknologisk motståndare. Ledning och genomförande av luftförsvar och flygtransporter samt lämna helikopterunderstöd till marintaktisk chef under marinens övning Swenex är prioriterat under FVÖ 18. Samverkan med luftvärnet och marina förband kommer även att övas.

FVÖ 18 är Flygtaktisk stabs ledningsövning som genomförs som en tillämpningsövning med deltagare ur alla förband i flygvapnet med verksamhet dygnet runt under fem dygn. I övningen deltar också delar ur marinen och armén. Ytterligare ett antal staber och förband kommer att stödja övningen.

– Det prioriterade finsk-svenska samarbetet fortsätter och fördjupas under årets övning. Finska flygplan och helikoptrar ingår i det svenska försvaret, men de spelar även kvalificerat motstånd med sina F-18 från Åbo. Det som är nytt är att vi för första gången kommer att basera med en svensk stridsflygdivision i Estland. Det ökar ytterligare vår förmåga att verka tillsammans med andra och ger bättre övningsförutsättningar vad gäller användandet av luftrummet, säger övningsledare Claes Isoz.

Flygvapenövning 2018 (FVÖ 18) genomförs fredag 25 maj klockan 12 till och med onsdag 30 maj klockan 12, med flygövningsområde i sydöstra Sverige.

Pressmeddelande från: Försvarsmakten