FREDAG 18 MAJ 2018

Åtta av tio äldre använder kontanter regelbundet

I veckan spreds budskapet från Riksbankens undersökning av svenska folkets betalningsvanor; att svenskarna minsann klarar sig utan kontanter. Däremot får inte undersökningens resultat gällande åldersgruppen 65–84 år lika stora rubriker. I denna grupp använde nästan 80 procent kontanter under senaste månaden.

- I juni genomförs PRO:s kongress där kontantfrågan och behovet av lagstiftning för att säkra kontanthanteringen väntas bli en viktig fråga för våra medlemmar, säger Christina Tallberg, ordförande för PRO.

Många av motionerna som har kommit in till PRO:s kongress handlar om den snabba digitaliseringen av samhället och om kontantfrågan. Men det finns även en stor vilja till utveckling och att hitta lösningar för att lära sig mer om digitala betalningslösningar samt att det skapas förutsättningar för användarvänliga digitala betalningsrutiner – för både privata betalningar och i föreningslivet.

Kontanter och kontanthantering blir allt mer sällsynt och allt fler betalningar sker med kort och via nätet.

- PRO motsätter sig inte den utvecklingen men anser att hänsyn måste tas till de äldre som står utanför det digitala samhället. Speciella lösningar krävs både från samhällets sida och kommersiella aktörer för att göra det möjligt för de som inte har kort eller Internet att sköta sina betalningar, säger Christina Tallberg.

PRO:s medlemmar vill, liksom 70 procent av svenska befolkningen enligt Sifo:s undersökning i mars, kunna fortsätta att använda kontanter även i framtiden. Inte minst visar PRO:s namninsamling från 2016, med nästan 140 000 namnunderskrifter, att PRO:s medlemmar vill kunna fortsätta att använda kontanter.

PRO anser att det krävs lagstiftning för att bankerna ska ta sitt ansvar för kontanter i hela landet. Kontanter är ett lagligt betalningsmedel och ska kunna användas så länge riksdagen inte har beslutat om annat.

- Varje kommunal centralort borde ha ett bankkontor eller motsvarande med full kontanthantering, säger Christina Tallberg.

Pressmeddelande från: PRO