FREDAG 18 MAJ 2018

Svenska sedlar kommer inte tryckas på Malta

Crane AB, som trycker de svenska sedlarna, har meddelat att de lägger ner sedeltryckeriet i Tumba och istället fortsätter verksamheten på Malta. I Riksbankens avtal med Crane AB står att sedlarna ska tryckas i Tumba.

Det är inte aktuellt att flytta svensk sedelproduktion till Malta. Riksbanken arbetar vidare för att hitta en lösning för den fortsatta produktionen av svenska sedlar.

Pressmeddelande från: Sveriges Riksbank