MÅNDAG 14 MAJ 2018

Dessa tider öppnas Götaälvbron för båtar i sommar

Götaälvbron kommer att öppnas för yrkessjöfarten och fritidsbåtar på följande tider under maj till augusti: Vardagar kl 00-06 och 09-12 och helgdagar kl 00-12.

Syftet är att minimera risken för oväntade störningar både för sjötrafiken i Göta Älv och trafiken över Götaälvbron.

Bakgrunden är den senaste tidens svårigheter med att öppna och stänga broklaffen när båtar ska passera. Orsaken är en kombination av varmt väder som får stålet i broklaffen att utvidga sig, att Götaälvbron är gammal och att pågående byggen i närheten får bron att röra sig något litet.

Därför gäller följande med omedelbar verkan:

Götaälvbrons öppningstider maj-augusti 2018:

Vardagar klockan 00:00-06:00 och 09:00-12:00

Helgdagar klockan 00:00-12:00

Observera att i rusningstrafik på vardagar klockan 06.00-09.00 sker, precis som tidigare, ingen broöppning.

För att förhindra att broklaffen utvidgar sig så mycket att den inte går att öppna och stänga, så spolar trafikkontoret under varma dagar vatten på klaffen. Då avdunstar värme från stålet så att detta återfår sin form. Vägskyltar varnar för halka när vatten spolas på körbanan.

Bron kan komma att öppnas för båtar också andra tider, under förutsättning att det råder svalt väder och klaffen då fungerar som den ska.

Pressmeddelande från: Trafikkontoret Göteborgs Stad