TORSDAG 10 MAJ 2018


Stenmården (underst) ser lite annorlunda ut mot skogsmården. Bland annat har stenmården en vitare hakteckning. Foto Mårdhundsprojektet

Ny däggdjursart för Sverige

I slutet av mars sköts en mård i en hönsgård i nordöstra Skåne. David Nilsson som fällde djuret tyckte inte att djuret såg ut som vår inhemska skogsmård och kontaktade Mårdhundsprojektet för hjälp med artbestämning.

Efter analys och mätning av penisben, molarer (bakre kindtänder), öron, tassar samt genom att jämföra pälsfärg och tassbehåring står det nu klart att Mårdhundsprojektet, som drivs av Svenska Jägareförbundet, har dokumenterat det första fyndet av arten Stenmård (Martes foina) i landet. Arttillhörighet kommer senare även bekräftas med DNA-teknik.

Arten finns naturligt över stora delar av den europeiska kontinenten, närmast i Danmark, men hur detta djur tagit sig in i landet är oklart. Stenmårdar är kända för att nyttja mänsklig infrastruktur och det ligger nära till hands att tro att den liftat med någon form av fordon över bron till Sverige.

För att undersöka ifall det finns fler stenmårdar vill vi gärna uppmana jägare som fäller eller fångar mård i Sydsverige att vara observant på följande karaktärer som kännetecknar stenmård och skiljer dem från vår inhemska skogsmård; ljus istället för mörk nos, vit istället för gul hakteckning och nakna istället för håriga trampdynor. Vi tar gärna emot bilder av misstänkta stenmårdar på tipsaframmandearter@jagareforbundet.se

Berörd myndighet, Naturvårdsverket, kommer att få en rapport om ny däggdjursart för Sverige.

Djuret skall nu stoppas upp och när det är klart så skall vi skicka kroppen till Naturhistoriska Riksmuseet så att den kan ingå i deras referenssamling.

Pressmeddelande från: Svenska Jägarförbundet