ONSDAG 9 MAJ 2018

Kvarnen, tidigare Frebaco, växer

Organisationen Svenskt Näringsliv inbjöd till företagsresa i Skaraborg, bl a till Lidköpings-företaget Frebaco, kallat Kvarnen, numera familjeägt av den finska familjen Fazer. VD John Poulsen presenterade hur företaget de senaste åren, ökat tillväxten, anställt fler, numera 75 anställda och ökat produktionen. En tillväxt som ser ut att fortsätta. Över 65 000 ton spannmål från Skaraborgs bönder, lagras först på Vara Lagerhus, för att sedan förädlas till musli och gröt i Lidköping.

- Företags villkor och förutsättningar är helt avgörande för tillväxt och fler jobb i Skaraborg. Som skattepolitisk talesperson är det viktigt att regelbundet samtala med företag på plats vilka förutsättningar som krävs för nästa steg, konstaterar, Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot Norra Vånga, efter företagssamtal om infrastruktur, kompetensförsörjning, villkor, långsiktiga spelregler, tillståndsprövningar, skatter och avgifter etc.

Pressmeddelande från: Moderaterna