ONSDAG 9 MAJ 2018

Götene kommun delar ut Västtrafikkort till elever inför sommaren

Götene kommun deltar i det nationella initiativet till kostnadsfri kollektivtrafik för elever under sommarlovet. Satsningen bekostas av ett nationellt och regionalt bidrag. Det betyder att skolungdomar som är skrivna i Götene kommun och går i årskurs 6-10 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet kan åka gratis kollektivtrafik under perioden 1 juni-31 augusti.

Den 26 april kom beskedet att regeringen fattat beslut om en treårig satsning som ger skolungdomar från årskurs 6-10 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet möjlighet till kostnadsfri kollektivtrafik under sommarlovet. Satsningen bekostas av nationellt och regionalt bidrag. Kommunerna tar fram information om vilka elever som är berättigade och sköter utdelningen av korten.

Hur delas korten ut?

Götene kommun kommer att dela ut sommarlovskorten i skolorna till de elever som är folkbokförda i kommunen. Berättigade elever från Götene som går i skola i Skara kommun kommer även få sitt kort genom sin skola.

Elever som går i skolor i andra kommuner än Götene och Skara och är skrivna i Götene kommer att kunna hämta ut sitt sommarlovskort på medborgarkontoret i Centrumhuset från slutet på maj fram till den 21 juni.

När kommer korten?

Sommarlovskorten kommer att delas ut så fort korten anländer i slutet av maj. Mer information om korten, utlämning och hämtning kommer när korten anländer.

Pressmeddelande från: Götene kommun