TISDAG 8 MAJ 2018

150 000 pensionärer har inte råd att gå till tandläkaren

13 procent av alla pensionärer har avstått från att söka tandvård trots att de har behövt under de senaste tolv månaderna. Bland pensionärer med låg inkomst är det nästan var fjärde som skulle behöva men inte har råd att gå till tandläkaren.

Det visar en ny rapport från Pensionärernas riksorganisation, PRO. Rapporten ”Bit ifrån” är den första av två om äldres munhälsa och tillgång till tandvård. Rapporten belyser bland annat vad ekonomin betyder för att kunna gå till tandläkaren.

På uppdrag av PRO har Kantar SIFO frågat 1 044 pensionärer per telefon.

Drygt hälften, 52 procent, av pensionärerna som avstår vård har gjort det av ekonomiska skäl. Andelen motsvarar 150.000 personer, som alltså inte har råd med besök hos tandläkaren.

- Tillgång till tandvård ska inte vara en klassfråga. PRO kräver därför att tandvården ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd, så att patienterna inte behöver betala högre avgifter än 1.100 kronor under tolv månader, säger rapportens författare Anna Werkelin Ahlin, sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor hos PRO.

- Att ha råd att gå till tandläkaren handlar inte bara om hälsan i munnen. Allt mer forskning visar på samband mellan munhälsan och en rad allvarliga sjukdomstillstånd, som exempelvis olika hjärt- och kärlsjukdomar.

Pressmeddelande från: PRO