FREDAG 4 MAJ 2018

Trästad i Skövde väljer stenullsisolering

Där naturen möter staden växer en ny bostadsmiljö fram i Skövde. Lägenheterna på Frostaliden byggs med stommar helt i trä. Väggarna är isolerade med ROCKWOOL stenull.
- Isoleringen minskade antalet köldbryggor och effektiviserade vissa arbetsmoment under byggnationen, säger Daniel Lyckvik, projektledare hos entreprenören Fristad Bygg.

Med inspiration från Österrike växer den nya trästaden fram i Skövde. Naturmaterialen genomsyrar byggnaderna både på insidan och utsidan. Stommen är byggd i KL-trä. De två husen som isoleras med ROCKWOOL har 26 lägenheter vardera fördelade på åtta våningar.

Byggnaderna isoleras med ROCKWOOL REDAir Flex. Det är ett komplett system fasadisolering där alla komponenter för montage ingår.
”ROCKWOOL kunde dimensionera exakt hur mycket material som behövdes vid infästningar av fönster och dörrar och det var viktigt både för effektivitet och ekonomi. Sedan kunde köldbryggorna minimeras genom att välja just REDAir och det var givetvis avgörande”, berättar Daniel Lyckvik.

”Vi såg dessutom att vi kunde klara energikraven genom att montera endast en heltäckande isoleringsskiva utanpå KL-skivan. Vi behövde alltså inget ytterligare vindskydd utanpå isoleringen, vilket för oss innebar ett arbetsmoment mindre”, säger Lyckvik.

Ute på byggarbetsplatsen råder det i början av maj 2018 full aktivitet. Den 1 juni respektive den 1 oktober ska nycklarna lämnas över till beställaren för de två fastigheter som är isolerade med ROCKWOOL. Hittills går allt enligt plan.
”Vi har haft ett nära samarbete med ROCKWOOL, som bland annat har kommit ut på plats och haft genomgångar med personalen. Det har fungerat väldigt bra”, avslutar Thomas Gustafsson, som är platschef på Fristad bygg.

Pressmeddelande från: ROCKWOOL