TORSDAG 3 MAJ 2018

Gökotta i Naturreservat Mariedalsån

Torsdagen den 10 maj sker årets Gökotta i naturreservat Mariedalsån, Lundsbrunn. Starten för Gökottan sker som vanligt tidigt på morgonen, kl.07:00 vid Dala Kvarn i Lundsbrunn. Kunniga personer om Naturreservatets växt- och djurliv hjälper till att guida besökare under morgonen. Totalt brukar över 30 olika fågelarter ses eller höras under den årliga Gökottan. Ibland kan även Göken höras här i området, även om den sällan vill visa upp sig. Däremot brukar Forsärlan, Rödvingetrasten och den skönsjungande Gärdsmygen vistas i naturrersvatet. Ibland får även deltagarna se någon morgonpigg bäver eller ett rådjur som dricker vid ån.

Under Gökottan bjuder Samhällsföreningen hungriga besökarna på en ekologisk frukost vid Dala Kvarn, Lundsbrunn. Antalet fågelarter och andra intressanta iakttagelser diskuteras under frukosten.

Efter frukosten kan de som vill delta på Yoga i naturen. Katarina Eklund, utbildad Viryayogalärare, Kommer leda årets Yoga som sker på en vacker plats vid Mariedalsån. Yogan inleds cirka kl.10:30 efter att frukosten serverats. Dala Kvarn öppnas även för besökare under denna förmiddag. Vid denna plats finns även Miljömålsstation Ingen övergödning. Totalt finns 12 miljömålsstationer utplacerade i Götene kommun. Miljömålen beskriver vad svensk miljöpolitik ska uppnå fram till år 2020 för att lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Lundsbrunns Samhällsförening arrangerar årets Gökotta med stöd av Folkhälsorådet i Götene kommun.