TORSDAG 26 APRIL 2018

Samhällsföreningen plockade skräp i Hällekis

Klockan sex på torsdagskvällen samlades ett 50-tal Hällekisbor, unga som gamla, på Folketshusparkeringen då Samhällsföreningen gått ut med ett upprop om en skräpplockardag.Man delades in i grupper om fyra och fick ett område tilldelat i samhället som man skulle rensa från skräp. Påsar och säckar delades ut, och många försågs med reflexvästar, sen bar det iväg.Under en dryg timme rensades en stor del av dikeskanterna i byn, och även om det kanske inte syns så väl ligger det väldigt mycket skräp där i alla former. På denna korta tid fick man ihop många fulla säckar som sen sorterades i småbåtshamnens återvinningstummor.

Efter avslutad skräpplockning samlades alla vid båtklubbens grillplats i småbåtshamnen för en stunds gemenskap och korvgrillning.

Ett bra initiativ från samhällsföreningen i vår strävan att hålla samhället och Sverige rent.