TORSDAG 26 APRIL 2018

Så blir det 130 fler poliser till Skaraborg

Internationella stöldligor ökar sin närvaro. Fler Skaraborgare känner sig drabbade då jordbruks- skogs- eller arbetsmaskiner stjäls, bostadsinbrott i villor och sommarstugor samt polis själv beskriver Sverige som "ett smörgåsbord för kriminella."

Situationen inom Polismyndigheten är ansträngd. Att vända utvecklingen och säkerställa lag och ordning - i Skaraborg och hela Sverige - är en av Moderaternas viktigaste prioriteringar.

Vi föreslår därför betald och reformerad polisutbildning, satsningar för 130 fler poliser i Skaraborg och höjda polislöner.

Allt fler enskilda utsätts för brott - till exempel sexualbrott, våldsbrott och personrån. Samtidigt upplevs polisen som frånvarande, på olika platser. Därför måste antalet poliser öka och Polismyndigheten behöver mer resurser under nästa mandatperiod.

Ändå fortsätter regeringen att underfinansiera polisen. Trots sina löften satsar Stefan Löfven (S) inte tillräckligt för att nå målet om 10 000 fler polisanställda senast år 2024. Enligt Polismyndighetens egna beräkningar kommer det år 2021 att fattas hela 2,5 miljarder kronor med regeringens politik.

Moderaterna föreslår därför samlade satsningar på 5,6 miljarder kronor för fler polisanställda och förbättrad polisutbildning:

En betald och reformerad polisutbildning

Fler och mer välbetalda poliser

  • Resurser för 10 000 fler polisanställda. Det behövs fler poliser för att öka tryggheten. Polisen ska finnas när människor behöver den. Moderaterna höjer anslagen med 4,3 miljarder kronor under nästa mandatperiod för att stärka Polismyndigheten med 10 000 fler polisanställda till år 2024.
  • Högre polislöner. För att behålla erfarna poliser och locka fler nya poliser till yrket behöver polislönerna höjas. Moderaterna höjer anslagen med 1,1 miljarder kronor under nästa mandatperiod för att möjliggöra en höjning av polisernas löner med i snitt 3 000 kronor per månad.
Så blir det 130 fler poliser till Skaraborg.

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg