TORSDAG 26 APRIL 2018

Verkstad öppnas för ungdomar i Lidköping

Onsdagen den 2 maj öppnar Lidköpings kommun, via Ung i Lidköping en verkstad för ungdomar på Lindhagsgatan 7 som kommer att hållas öppen tisdags- och onsdagseftermiddagar.

Verkstaden, som ligger bakom Änghagens köpcentrum innehåller ett basutbud med verktyg för enklare reparationer av A-traktorer, EPA-traktorer, bilar, mopeder och cyklar.

Tisdagar och onsdagar mellan klockan 16:00-20:00 kan ungdomarna besöka verkstaden.
- Vi testar dom här öppettiderna till en början, så får vi se hur populär verkstaden blir. Kanske kommer det finnas ett behov av att utöka öppettiderna längre fram. Vi får helt enkelt se, säger Robert Johansson, Ungdomslots i Lidköping.

Det är framför allt Thomas Ahlén med erfarenhet från både bilmek, plåt och lack, som kommer att vara på plats under tisdagarna och onsdagarna.

Uppbyggnaden av verkstaden har skett i nära samarbete med De la Gardiegymnasiets Fordonsprogram. Även Vuxenskolan och Studiefrämjandet kommer att delta i verksamheten, främst i form av handledarskap, men på sikt även för att hålla kurser i fordonsmekanik.

Robert Johansson, har en förhoppning om att även kunna engagera det lokala föreningslivet i verkstaden på sikt.

Verkstaden som är ett projekt, beräknas pågå 1 + 1 år. Tiden avser uppbyggnad av verkstaden där ungdomar under personlig, pedagogisk ledning får pröva på fordonsteknik i praktik och teori. Under slutfasen av projekttiden görs en utvärdering; resultatet av denna avgör om kommunen ska fortsätta med projektet i samma form, om det ska modifieras eller avslutas.

- Projektet syftar inte till att skapa en allmän ”motorgård”. Tanken är snarare att verkstaden ska vara öppen dels för ungdomar som aktivt sökt sig till projektet, dels för ungdomar som via Ung i Lidköping, Ung Arena, Fältverksamheten, skolan eller andra verksamheter rekommenderats att delta, berättar Robert.

- Det vore ju fantastiskt roligt om verkstaden och verksamheten får leva kvar i en ordinarie verksamhet även efter projektet. Vi får helt enkelt se, nu ska vi testa om denna satsning är rätt, om intresset är så stort som vi bedömer att det är, avslutar Robert.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun