TORSDAG 26 APRIL 2018

Carina Bergfeldt hedersdoktorer vid Umeå universitet

Journalisten Carina Bergfeldt har utsetts till 2018 års hedersdoktor vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.

Journalisten Carina Bergfeldt utses till hedersdoktor för att hon på ett enastående sätt bidrar med en tydlig och begriplig bevakning av vår omvärld. I tider när demokratin och alla människors lika värde ifrågasätts och utmanas vill Samhällsvetenskapliga fakulteten uppmärksamma att hon på ett föredömligt och till synes enkelt sätt beskriver både svåra och komplexa samhällsfenomen. Hennes rapporteringar, präglade av hög aktualitet och professionalitet, bidrar på ett utomordentligt sätt till spridande av kunskap om vår samtid och utgör en motvikt till det nutida fenomenet falska nyheter.

Efter tio år som skrivande journalist började Carina Bergfeldt på SVT 2016. Det senaste decenniet har hon bevakat terrordåd i Skandinavien, Europa och världen. Carina Bergfeldt har skrivit om våld mot kvinnor och barn, om brott och straff, om liv och död. Det har även blivit tre böcker på samma tema vid sidan om jobbet.

Del av pressmeddelande från: Umeå Universitet