TORSDAG 26 APRIL 2018

Nu blir Lidköping elektriskt

Västtrafik fortsätter sin satsning på elbussar i kollektivtrafiken och elektrifierar hela stadstrafiken i Lidköping. Från och med sommaren 2019 kommer dessa tystare och renare fordon att rulla på Lidköpings gator.

Nu blir stadsbussarna i flera västsvenska städer renare och tystare. Efter ett beslut i Västtrafiks styrelse idag står det klart att 25 nya elbussar ska börja rulla i Lidköping, Borås och Uddevalla från och med juni 2019.

- Det här är en mycket viktig satsning för att vi ska kunna nå målen om ett fördubblat resande samtidigt som vi ska minska utsläppen i kollektivtrafiken. Elbussarna kommer att bidra till renare luft, mindre buller och inte minst en behagligare resa för våra resenärer, säger Lars Holmin (M), ordförande i Västtrafiks styrelse.

I Lidköping elektrifieras hela stadstrafiken. På linjerna 1,2 och 9 sätts totalt 11 elektriska citybussar in i trafiken. Samtidigt får Borås 10 elektriska ledbussar på linje 2 och Uddevalla 4 elektriska citybussar på linje 5.

Stora miljövinster

Det finns många fördelar med elbussar, inte minst i stadstrafiken. Eldrivna bussar är tysta och utsläppsfria och minskar problem med buller och dålig luftkvalitet. I Lidköping jobbas det aktivt med hållbart resande för att påverka attityder och beteenden när det gäller resande.

- Det är väldigt glädjande att Lidköping nu får stadsbussarna elektrifierade. Det blir en attraktivare resa för resenären, behagligare för omgivningen och inte minst en miljöinvestering för renare luft i tätorten, säger Kajsa Ezelius (S), kommunstyrelsen 1:e vice ordförande.

Laddas i depå

Hur bussarna kommer att se ut är ännu för tidigt att säga. Tekniken väljs utifrån hur trafiken på orten ser ut, linjernas längd och sträckning är avgörande faktorer. Men klart är att bussarna kommer att laddas i depå. Det innebär att ingen laddinfrastruktur kommer att byggas i gaturummet.

Teknikskiftet sker inom det befintliga trafikavtal som Västtrafik har med Nobina.

- För Nobina är det förstås oerhört glädjande att kunna fortsätta den positiva samverkan och utvecklingen med Västtrafik som lett till både fler och nöjdare kunder. Där vi genom vårt koncept Nobina Electrical Solutions går från teknik och tester till verklig nytta i kollektivtrafiken, säger Jan Bosaeus, vd på Nobina Sverige.

Nobina tar fram en helhetslösning för elbussarna. Från koncept, projektledning och laddinfrastruktur till drift, underhåll och trafikledning av de tre linjerna.

Mer elbuss framöver

Västtrafik har fått i uppdrag av sin ägare, Västra Götalandsregionen, att påbörja en övergång till elbussar. Just nu utreds även elektrifiering av linje 60 i Göteborg och möjligheten att göra om hållplatsen Eketrägatan i Göteborg till ett elladdningsnav.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun