ONSDAG 25 APRIL 2018

Plastskräp allt vanligare på Sveriges stränder

Sju av tio skräpföremål på svenska stränder består av plast. Det är en ökning med drygt elva procent jämfört med för två år sedan. Samtidigt oroar sig allt fler svenskar över problemet med plast i haven, visar årets Skräprapport från Håll Sverige Rent som släpps i dag.

– Plast i haven är ett av vår tids största miljöproblem och det mesta av skräpet kommer från land. Därför krävs en kraftsamling från flera håll i samhället för att se till att skräpet inte hamnar i naturen, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Av det skräp som hittades på svenska stränder under 2017 bestod 70 procent av plast, en ökning från 63 procent 2015. Det visar en analys av skräpmätningar på tio svenska stränder längs ost- och sydkusten som Håll Sverige Rent har genomfört på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Liknande mätningar längs västkusten visar på samma trend.

Att plasten oroar svenska folket är mycket tydligt. Mer än tre fjärdedelar, 76 procent, av befolkningen tycker att plast i havet är ett mycket stort problem, visar en Sifoundersökning som Håll Sverige Rent beställt och presenterar i Skräprapporten.

– Plast som vi använder några minuter finns kvar en livstid i havet och skadar både djur och natur. Därför måste vi människor ändra våra beteenden och sluta skräpa ner, säger Johanna Ragnartz.

Vanligaste skräpet på stränderna är oidentifierbara plastföremål, exempelvis plast som fragmenterats till små delar. Fragmenterat skräp är en av de vanligaste orsakerna till mikroplast i havet. Näst vanligaste skräpet på stränderna är cigarettfimpar och på tredje plats hamnar plastpåsar. Om du vandrar på en 100 meter lång strand kan du stöta på en plastpåse var 16 meter.

Skräprapporten kommer ut varje år och ger en samlad bild av skräpets utveckling både till land och till havs.

Lista: Vanligaste skräpet längs våra stränder

  1. Övrig plast
  2. Plast: Cigaretter, fimpar och filter
  3. Plastpåsar
  4. Plast: Godis- och glasspapper, snabbmatbehållare
  5. Plast: Knivar, gafflar, skedar, sugrör, omrörare (bestick)
  6. Plast: Kapsyler och flasklock
  7. Plast: Presenning (vävt tyg eller vävd plast, krympfilm)
  8. Övrig papper och kartong
  9. Metall: Kapsyler, lock & burkringar
  10. Kartong

Källa: Skräprapporten 2018, Håll Sverige Rents skräpmätningar på tio stränder i Kattegatt, Öresund och Östersjön

Pressmeddelande från: Håll Sverige Rent