ONSDAG 25 APRIL 2018

Götenehus har vunnit ramupphandling för SABO Kombohus Småhus

Småhus med bra planlösningar som passar in på olika platser och som uppvisar många olika alternativ på fasad och tak är några av argumenten som gjorde att Götenehus vann SABOs ramupphandling av småhus.

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för mer än 300 allmännyttiga bostadsföretag. SABO har sedan 2010 genomfört ramupphandlingar av typhus.

Nu är den nya ramupphandlingen för Kombohus Småhus klar. Intresset för upphandlingen har varit mycket stort. Såväl svenska som internationella småhusleverantörer har lämnat in ansökningar. Vinnare blev Götenehus AB med sitt bidrag kallat Lignum.

Götenehus parhus har en egen karaktär med en enkelhet som påminner om retro medan radhusen är mera traditionella i sin utformning. Båda hustyperna har stiligt sparsmakade fasader som betonar det horisontella, som förstärks i sin karaktär med fönstersättningar och mycket tydliga entrépartier.

Götenehus vinnande bidrag är framtaget i samarbete med arkitektkontoret Studio Ekberg i Göteborg.

- Vi är väldigt glada och stolta över att ha vunnit SABOs ramupphandling av småhus, säger Claes Hansson, VD och koncernchef i Götenehus. Inom kort är vår nya volymhusfabrik klar. De kunder som beställer småhus genom ramavtalet kommer att prioriteras i den nya fabriken. Vi ser med spänning fram emot ett framtida samarbete med de bostadsbolag som vill beställa våra produkter, fortsätter Claes Hansson.

SABO räknar med att från sommaren kunna erbjuda ramavtal för avrop åt sina medlemsföretag.

Pressmeddelande från: Götenehus Group AB