MÅNDAG 23 APRIL 2018


Tellus kommer att likna Neptunus men får ett helt annat, miljöanpassat framdriftsystem. Hon blir en laddhybridfärja. Foto: Kasper Dudzik

Största miljövägfärjan får namnet Tellus

Vägfärjan Neptunus kommer att få ett systerfartyg på Gullmarsleden under sommaren 2019. Färjans namn blir Tellus. Hon byggs som laddhybridfartyg och blir därmed Sveriges största miljövägfärja.

Tellus byggs för att drivas med elektricitet genom batterier. Fartyget levereras och sätts i trafik innan hennes laddstationer kommit på plats vid Gullmarsfjorden.

- Från liknande projekt i våra grannländer vet vi att utmaningen med effektiv och snabb laddning av fartyget fordrar specialanpassade lösningar, och dessa kommer successivt att byggas, sedan den nya färjan tagits i drift, säger Färjerederiets projektledare Fredrik Skeppstedt.

Gullmarsleden är en av landets tyngst trafikerade vägfärjeleder, med drygt 100 000 transporterade fordon per månad. En betydande andel utgörs av tunga lastbilstransporter till och från Lysekil. Leden är nästan två kilometer lång. Gullmarsfjorden erbjuder en unik och skyddsvärd havsmiljö.

Fakta om m/s Tellus:

De frigående fartyg som rederiet investerat i under senare år har fått namn med astronomi som tema. Det finns en stark koppling mellan sjöfart och astronomi, med tanke på både forna tiders skickliga navigatörer och dagens satellitbaserade navigering. Med namnet Tellus vill Färjerederiet signalera eldrift, men också, att vi måste ha omsorg om vårt jordklot och utveckla hållbara miljölösningar för framtiden.

Pressmeddelande från: Trafikverket