FREDAG 20 APRIL 2018

Vårskutt med eftertanke

De traditionsenliga kosläppen är ett av alla vårtecken. Nu startar säsongen när det är populärt att besöka några av våra bondgårdar för att se kornas glädjeskutt när de släpps ut i hagarna på sommarbete. Viktigt dock att tvätta händerna både före och efter kontakt med djuren för att förebygga smittor mellan djur och människor.

Både djur och människor kan vara bärare av smittor som kan överföras till varandra och orsaka sjukdomar. Så kallade zoonoser. För att besöket ska bli så lyckat som möjligt är det viktigt att du skyddar både dig själv och djuren från smitta. Smittämnen kan överföras vid kontakt med djurets päls/hud, kroppsvätskor (exempelvis saliv), gödsel eller miljö.

Att tvätta händerna är viktigt för att förebygga att eventuella smittor sprids. Enbart handsprit räcker inte eftersom det saknar effekt om händerna är synligt smutsiga eller kladdiga. Så tänk särskilt på att:


Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands län