TORSDAG 19 APRIL 2018

Mariestads kommun planerar bygga två nya förskolor

Mariestads kommun satsar på att barn och elever ska vistas i en bra lärandemiljö och få en god utbildning. För att möta det ökande behovet av förskoleplatser framöver, planeras det att byggas två nya förskolor med åtta avdelningar var samt egna tillagningskök i samarbete med Serneke.

Förskolorna, som redan fått namnen Kronoparkens förskola och Sjölyckans förskola, placeras där före detta Kronoparksskolan låg, respektive i det nya bostadsområdet Sjölyckan i Mariestad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 18 april beslutat att gå vidare i planeringen av byggnation av förskolorna. Byggnationen, som sker genom partneringkoncept i samarbete med Serneke, planeras till oktober 2018 för Kronoparkens förskola. Denna förskola beräknas vara klar under senhösten 2019. Sjölyckans förskola har planerad byggstart efter Kronoparkens förskola.

Båda förskolorna byggs med stort fokus på energi- och miljöfrågor. Ett exempel på detta är att bl.a. uppvärmningen av byggnaderna sker genom energiinnovativa lösningar där solenergi lagras i form av vätgas.

– Förskolorna blir en del av projektet Test- och demonstrationsplats Mariestad, som bland annat är en plats för testning av hållbara transport- och energilösningar samt ger förutsättningar för industriell förnyelse, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson.

– Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet kring planering av byggnation av två förskolor och bryter ny mark med spännande innovativa energilösningar. Hållbara lösningar som även kan användas för ett lärande bland våra barn i verksamheten, säger Maria Appelgren.

Pressmeddelande från: Mariestads kommun