ONSDAG 18 APRIL 2018


Eva Maria Friberg, styrelseledamot i Destination Läckö-Kinnekulle, Anette Knutsson från Lundsbrunns golfklubb och Anna Ohlin Ek Tf VD Destination Läckö-Kinnekulle

Årets turismföretag 2017 i Destination Läckö-Kinnekulle

Varje år får ett företag utmärkelsen ”Årets turismföretag” – ett stipendium för företagsamhet inom besöksnäringen i Läckö-Kinnekullebygden, Götene-Lidköping, som delas ut av Destination Läckö-Kinnekulle. Utmärkelsen delas ut för att lyfta företagandet inom turismnäringen, synliggöra företag som bidragit till ökad besöksnäring samt för att inspirera fler till företagande inom turism. Det företag som får utmärkelsen ska kunna representera Läckö-Kinnekullebygdens kärnvärden som handlar om attraktivitet, hållbarhet, samverkan, positiv anda och handlingskraft. Det innebär att företaget gynnar besöksnäringen, är öppet för samarbete, är en förebild för andra, arbetar med hållbarhet i verksamheten och har en tydlig vision.

Utmärkelsen delas ut i samband med den årlig bolagsstämma för Destination Läckö-Kinnekulle AB och består av 5000 kr i stipendiepengar.

Motivering till utmärkelsen 2017:

Årets turismföretag verkar i en bransch som ibland ej räknas till besöksnäringen men i högsta grad skapar reseanledningar såväl i Sverige som i världen. Svenska golfbanor har hög kvalité och borde vara en självklar del i marknadsföringen av Destination Sverige. I Destination Läckö Kinnekulle har vi flera aktörer som verkar för detta och vi vill i år särskilt uppmärksamma en som arbetat för ständig utveckling, brett samarbete med branschkollegor men framförallt för ett gott värdskap. Till skillnad från att jobba med värdskapet i ett företag med anställda är det betalande medlemmar som står bakom värdskapet på en golfbana. Det är de som gör att tillresta gäster trivs, vilket kräver hårt arbete med föreningens grundläggande värderingar och aktiviteter under hela året. Trots stort tapp i gäster efter att det närliggande hotellet lagt ner sin verksamhet hade klubben under 2017 mer än 8000 betalande och spelande tillresta gäster, många av dem utnyttjade också klubbens 24 ställplatser. Såväl spelare som andra besökare ser klubbens bistro som en stor tillgång. Årets turismaktör är klubben med den personliga servicen – Lundsbrunns Golfklubb.

Pressmeddelande från: Destination Läckö-Kinnekulle AB