SÖNDAG 15 APRIL 2018

Nya rastbord i Stenbrottet

Ett antal nya rastbord/bänkar har i dagarna placerats ut vid fiskesjön i Stenbrottet, tanken att det skall dra mer folk till Stenbrottet, trevligt för vandrare, cyklister m.fl. Stenbrottet handlar ju inte bara om fiske, Hällekis Båtklubb (HBK) och Scoutkåren vill att det skall vara en trevlig och skön plats att vara på för alla.

Söndagen den 3 juni, planerar HBK ha fritt fiske under del av dagen som en del av "Sommargatan" i Hällekis.

HBK och Scoutkåren kommer att utbilda ytterligare ett antal medlemmar till fisketillsyningsmän, de flesta som fiskar i sjön betalar och sköter sig på ett bra sätt men det förekommer tyvärr även en del tjuvfiske, vilket man hoppas komma tillrätta med fler fisketillsyningsmän.