FREDAG 13 APRIL 2018

Fler fall av TBE än någonsin tidigare - dags att fundera på vaccination

Snart är sommaren här och med värmen kommer även småkrypen. Fästingar sprider sjukdomen TBE och enligt färsk statistik från Folkhälsomyndigheten anmäldes förra året 391 fall i Sverige, en ökning med 64 procent jämfört med året innan.

– Sjukdomsfall inträffar ­numera även utanför de traditionella ­riskområdena, vilket tyder på en ökad utbredning. De flesta TBE-smittade blir inte akut sjuka, vissa vet inte ens om att de har TBE och tror att det är vanlig influensa. Det finns därmed ett stort utrymme för underdiagnostisering, säger Carola Johansson, verksamhetschef och specialist i allmänmedicin vid Öregrunds vårdcentral.

Någon behandling mot TBE finns inte. Det är därför viktigt att vaccinera sig mot sjukdomen om man vistas i områden där TBE-smitta förekommer.

– Ungefär var tredje person blir riktigt dålig. Efter influensasymptomen går de in i fas två och får en påverkan på nervsystemet. Tidiga symptom på att nervsystemet är inblandat är nackstyvhet, ljuskänslighet, feber och huvudvärk, säger Carola Johansson, och avslutar:

– Jag rekommenderar verkligen alla människor som vistas i riskområden att vaccinera sig.

Grundvaccinationen består av tre doser där dos två ges 1 till 3 månader efter dos ett, dos tre ges 5 till 12 månader efter dos två, och i god tid före fästingsäsongen. Kontakta din vårdcentral eller vaccinationsmottagning för ytterligare information.

Pressmeddelande från: Praktikertjänst