TISDAG 10 APRIL 2018

Omfattande sjöräddningsövning på Vättern 11 april

På förmiddagen onsdagen den 11 april är färjan Braheborg på ingående till hamnen på Visingsö. Men något går fel och färjan kolliderar med vågbrytaren. Det är inledningen till en omfattande sjöräddningsövning som genomförs på södra Vättern onsdagen den 11 april. Välkommen att följa övningen på plats.

Larmet om kollisionen tas emot av sjö- och flygräddningscentralen i Göteborg som genast startar en omfattande räddningsinsats. Fartyg och resurser från Sjöräddningssällskapet, den kommunala räddningstjänsten i Jönköping, polisen och ambulanssjukvården i Jönköping skickas mot området för att undsätta de människor som förmodas vara i nöd. Under övningen inträffar ytterligare händelser som sätter samhällets resurser att lösa en större sjöräddningsinsats med många skadade människor inblandade på prov.

- Det övergripande syftet med övningen är att öva samverkan mellan alla inblandade parter. Finns det resurser och struktur för att hantera en liknande händelse? Hur kommer samverkan och samband på plats att fungera? säger Jonny Larsson, regional sjöräddningssamordnare vid Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket ansvarar för sjö- och flygräddningen i Sverige. Ansvaret gäller kust- och havsområdet samt Vänern, Vättern och Mälaren, förutom hamnområdena. Sjöräddningsansvaret gäller även isolyckor inom de ovan nämnda geografiska områdena. Verksamheten bygger på samverkan mellan myndigheter, organisationer och rederier. Därför deltar flera parter i övningen – arrangerande Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Trafikverket, SOS Alarm, polisen, den kommunala räddningstjänsten i Jönköping samt ambulanssjukvården i Jönköpings län. Totalt övas cirka 70 personer. Dessutom bidrar drygt 30 statister från bland annat Trafikverket och hälsohögskolan till att göra övningen verklighetstrogen.

Övningen pågår i anslutning till hamnen på Visingsö onsdagen den 11 april kl 10 – 14.30.

Pressmeddelande från: Sjöfartsverket