MÅNDAG 9 APRIL 2018


Skadorna på kajen i Forsvik i genomskärning

Hamnmagasinet i Forsvik flyttas inför kommande kajrenovering

Yttre kajen i Forsvik har omfattande skador och drabbades under 2017 av ett ras. Dokumentation och bedömning av hela kajen har därför genomförts och utifrån det har beslut tagits om att stänga av den helt i avvaktan på renovering. Som en förberedelse för renoveringen och för att säkra att butiken Sail In kan ha öppet under kanalsäsongen 2018 flyttas nu i veckan byggnaden som står på kajen längre upp mot slussen.

Kajen i Forsvik är gammal, här byggdes Göta kanals första sluss redan 1813. Genom åren har de stenkistor som kajen vilar på renoverats och förstärkts i flera omgångar. Under 2017 höll de inte längre, utan en del av kajen vid väntplatsen på den norra sidan rasade.

– Skadorna beror främst på kajens höga ålder och förutom att laga den provisoriskt under sommaren har vi genomfört dykinspektioner samt röntgat och scannat området för att bedöma tillståndet på hela kanalrännans yttre delar, berättar Roger Altsäter, VD på AB Göta kanalbolag.

Projekteringen som gjorts av konsultfirman Cowi visar att säkerhet mot ytterligare skador och ras inte kan säkerställas utan åtgärder. Därför stängs nu hela den yttre kajen på norra sidan av, och byggnaden som står där flyttas längre västerut.

– Att vi flyttar huset redan nu beror på att vi vill säkerställa att aktören som bedriver sin verksamhet i fastigheten ska kunna hålla öppet med minsta möjliga påverkan under säsongen. Alternativet hade varit att de tvingats hålla stängt, säger Roger Altsäter.

Butiken Sail In öppnade sin verksamhet i det aktuella huset förra säsongen och har varit ett populärt tillskott för både båtar och landbesökare i Forsvik.

– Vi ser bara positivt på att det händer så stora saker här i Forsvik och är tacksamma för att Göta kanalbolag nu gör i ordning kajen. Tvärtom vad många kanske tror känner vi ingen oro utan tycker det är ganska häftigt att få vara med om det här, säger Charlotta Haskovec som driver både Sail In och Kanalbutiken 5 knop i Forsvik.

Kajrenoveringen i Forsvik startar under hösten 2018, då Göta kanal åter stänger för vintern. Till kanalsäsongen 2019 beräknas den åter vara i drift igen, och Sail In kan flyttas tillbaka.

Pressmeddelande från: AB Göta kanalbolag