FREDAG 6 APRIL 2018


Den nya skolmatsalen fylldes av engagerade bybor när frågan om Folkets hus skulle diskuteras. Brandtal möttes av rungande applåder och enigheten var näst intill total - ett nytt Folkets hus är målet

Nytt Folkets hus i Hällekis?

På onsdagskvällen hölls årsmöte för medlemmarna i Hällekis Samhällsförening och Hällekis Folketshusförening. Runt 70 personer fyllde den nya matsalen på Hällekis skola. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar där årets verksamhet redovisades och styrelserna fick ansvarsfrihet diskuterades frågan om ett nytt Folkets hus.

Under året har det pågått verksamhet för att skapa engagemang och gemenskap i byn genom enkla aktiviteter och styrelsen har också målsättningen att bevaka Hällekisbornas intressen i olika frågor. Samhällsföreningen har arrangerat nationaldagsfirande i byn. En grupp har åtagit sig att att sköta fontänen i dammen vid "Bygget". Vid altanen intill har det även organiserats tipspromenad och det har kommit upp en informationsskylt vid flaggstången. Man medverkade också vid "Vintergatan".


Större delen av styrelsen för såväl Hällekis Samhällsförening som Hällekis Folketshusförening

Formaliteterna var snabbt avklarade, och huvudfrågan för kvällen gällde hur ett nytt Folkets hus ska kunna skapas. Under året har föreningens styrelse gjort ett gediget arbete för en realistisk kalkyl för en nybyggnation då det varit önskemålet från de flesta. Ritningar har tagits fram och det har räknats och gjorts olika utredningar.

Med den nya lättskötta och moderna byggnaden skulle Hällekis få utmärkta förutsättningar till god uthyrning: Väl tilltagen storlek på byggnaden, möjlighet att anpassa den efter olika storlekar på sällskap, scen, ett riktigt bra kök och läget med närheten till Falkängen som möjliggör såväl större konferenser som övernattningar och andra samarbeten. Därtill utmärkta kommunikationer för såväl bil som buss, tåg eller båt.

Förberedelserna resulterade i ansökningar till kommunen och Boverket. Tyvärr valde kommunen att inte stötta ett nytt Folkets Hus i Hällekis vilket även stoppade pengarna från Boverket (halva kostnaden för bygget), och det väckte starka reaktioner i samhället. Nu var frågan om man skulle ta nya tag och lämna in en ny ansökan till kommunen, se sig om efter andra alternativ, eller lägga frågan på is och eventuellt avveckla folketshusföreningen kommande år.

När rösterna räknats stod det klart att så gott som samtliga röstat för nya tag med en nybyggnation. Efter mötet var det några som skrev upp sig på listan för en ny arbetsgrupp, då styrelsen inte har kapacitet att driva ärendet vidare på egen hand. Förhoppningsvis blir det tillräckligt många som engagerar sig så att en ny ansökan kan lämnas in under året. Listan för anmälan är öppen till den 25 april, därefter fattas beslut om nästa steg.