ONSDAG 4 APRIL 2018

Västgötalitteratur lockar till Levene

Allhems stora och vackra bildverk Västergötland från 1967 brukar finnas på bokauktionerna, men nu på lördag 7 april i Församlingshemmet Stora Levene finns 15 olika landskapsböcker i mycket påkostade band. Däribland förstås även Västergötland.

Boken är på 280 sidor och innehåller massor av bilder. Informativa, konstnärliga, vackra - och roliga. Som Stig Anderssons version av vår största gånggrift, Girommen på Ekornavallen. Jättekvinnans ugn på vanlig svenska.
Man kan också lära sig att Alingsås inte bara är förknippat med potatis. Det var en stor textilstad och här finns den ovanliga boken Alingsås Manufakturverk - ett bidrag till den svenska industrins historia under frihetstiden.

Massor av hembygdsböcker och annat förankrad till Västergötland, liksom en ovanligt vacker Bibel plus Strindbergs samlade verk säljs. Föreningen för Västgötalitteratur står som vanligt bakom auktionen som bjuder på cirka 650 utrop, varav många omfattar flera böcker.

/Hans Menzing