TISDAG 3 APRIL 2018

Flexenclosure får mångmiljonkontrakt från Globe Telecom på datacenter i Filippinerna

Den svenska datacentertillverkaren Flexenclosure har fått ett mångmiljonkontrakt i dollar på ett eCentre datacenter från telekomföretaget Globe Telecom på Filippinerna. Flexenclosure tillverkar prefabricerade datacenter samt kraftregleringssystem för basstationer och telekommaster och har det senaste året ökat sin försäljning kraftigt på tillväxtmarknader runt om i världen, inte minst i Asien och Stillahavsområdet.

Det senaste kontraktet är på flera miljoner dollar och gäller en anläggning på Filippinernas sydligaste ö, Mindanao. Byggnationen av delar av datacentret har redan påbörjats vid Flexenclosures svenska fabrik i Vara och anläggningen beräknas vara i drift under det tredje kvartalet i år. Ordern har tagits i samarbete med en lokal samarbetspartner, Orissa Wicomm, som kommer att ansvara för systemintegration och löpande support efter driftsättning.

"Vårt mål är att leverera marknadsledande tjänster till våra kunder och när det gäller nätverksinfrastruktur innebär det flexibilitet, modulbaserat och låga kostnader", säger Gil Genio, teknisk direktör och strategiansvarig på Globe Telecom. "Vårt nya datacenter på Mindanao är en del av den utbyggnad av nätverket som vi gör för att öka kapaciteten och kunna erbjuda mer innovativa tjänster till vår växande kundbas inom segmenten bredband, företag och konsumenter. Datacentret bygger på en modulbaserad arkitektur som tillåter oss att snabbt lägga till mer infrastruktur i takt med att vi växer."

Snabb expansion

Ordern är den första som Flexenclosure fått från Filippinerna och bolaget har det senaste året vuxit kraftigt på olika tillväxtmarknader runt om i världen. Särskilt stark har tillväxten varit i Asien och Stillahavsregionen där bolaget nyligen fått ett antal beställningar från Australien och flera ö-nationer. Bolaget har också varit tidigt med att etablera sig i Myanmar och har där byggt upp en stark position inom kraftregleringssystem för telekomsajter och basstationer, bolagets andra verksamhetsgren vid sidan om datacenter.

"Vi hade en väldigt stark tillväxt i Asien och Stillahavsregionen under 2017", säger Flexenclosures vd David King. "Vad det här senaste projektet på Filippinerna visar är att det inte varit några tillfälligheter och vi räknar nu med att 2018 kommer att innebära ytterligare kraftig tillväxt i regionen."

Om Flexenclosure:

Flexenclosure är ett svenskt högteknologiskt hårdvaruföretag som på industriell basis utvecklar och tillverkar prefabricerade datacenter och avancerade kraftregleringssystem för basstationer och telekom-master. Bolagets produkter är centrala för att tillgodose det globalt kraftigt ökande behovet av databearbetning och datalagring samt uppkoppling. Flexenclosure har produktion i Vara och huvudkontor i Stockholm. Bolaget har också kontor i Malaysia, Mexiko, Myanmar och Nigeria. Bland kunderna märks ACS, Airtel, Apollo Towers, Millicom och Vodacom. Bolagets största ägare är investeringsbolaget Pegroco Invest AB.

Ökad global efterfrågan på datacenter: Flexenclosure etablerar sig i Lidköping med sin andra produktionsanläggning (2017-12-20)

Pressmeddelande från: Flexenclosure