TISDAG 3 APRIL 2018

Götene på plats 200 i bredbandsrankning

Götene hamnar på plats 200 i årets bredbandsrankning. Under 2017 fick 56 procent av hushållen i Götene tillgång till bredband via fiber, en ökning med 10 procentenheter jämfört med 2016. Det visar ny statistik från Post- och telestyrelsen som presenteras av Svenska Stadsnätsföreningen.

- Utbyggnadstakten av fiber är stabil i Sverige som helhet, men fortfarande saknar cirka 44 procent av invånarna i Götene tillgång till snabbt bredband. De riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap när välfärden digitaliseras, vilket gör det viktigare än någonsin att nå bredbandsmålen. Men diskussionen om vårt fibernät får inte bara fokusera på utbyggnadstakt utan behöver också handla om öppenhet och robusthet, säger Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen.

Den nationella bredbandsstrategin "Sverige helt uppkopplat 2025" har som mål att 95 procent av alla hushåll och företag redan år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 2017 hade 72 procent av de svenska hushållen tillgång till fiberbredband. I Götene ligger anslutningsgraden på 56 procent, vilket är under riksgenomsnittet och innebär en ökning på 10 procentenheter jämfört med 2016.

Rankningen toppas för åttonde året i rad av Sundbyberg där hela 97 procent har tillgång till fiberbredband. De tre kommuner som har klättrat mest i rankningen sedan förra året är Ronneby, Laholm och Sotenäs.

- Enligt en enkät vi skickat ut till landets alla kommunpolitiker anser över 80 procent att bredbands-utbyggnaden och tillgång till smarta välfärdstjänster är avgörande för att få fler att arbeta och leva på landsbygden. För att nå 95 procent av hushållen till 2020 måste alla aktörer få bygga på lika villkor samtidigt som regeringen behöver skjuta till ytterligare resurser, säger Mikael Ek.

Öppen och säker fiberinfrastruktur skapar förutsättningar för en hållbar digitalisering av samhällskritiska verksamheter som sjukvården och energisektorn. OECD har i en rapport visat att de svenska stadsnäten är en garant för sund konkurrens och lägre priser för slutkonsumenterna på den svenska bredbandsmarknaden. Stadsnäten står för ungefär hälften av all befintlig fiberinfrastruktur och planerar under 2018 att investera 4,1 miljarder kronor i att bygga ut och förtäta bredbandsnätet ytterligare.


Pressmeddelande från: Svenska Stadsnätsföreningen