TISDAG 20 FEBRUARI 2018

SkaS har just nu allvarlig brist på vårdplatser i både Skövde och Lidköping

– Vi har ett allvarligt läge med mycket hårt tryck på verksamheten på grund av bland annat infuensa och brist på vårdplatser, samtidigt som vi har brist på personal. Vi går från idag tisdag kl 15.45 upp i stabsläge, säger Jörgen Thorn, sjukhusdirektör SkaS. Nu träder SSL – särskild sjukvårdsledning - in och tar över ledningen av sjukhuset.

– Som vårdsökande ska man veta om att det är mycket ont om platser och det kan bli mycket långa väntetider på våra akutmottagningar, säger Jörgen Thorn.

Pressmeddelande från: Skaraborgs Sjukhus