ONSDAG 14 FEBRUARI 2018

Air Service Göteborg AB etablerar sig på Lidköping Hovby Flygplats

Ytterligare ett företag etablerar verksamhet på Hovby. Det är Air Service Göteborg AB som öppnar en ny verkstadsdepå för service och teknisk bokföring av flygmaskiner i Lidköping. Air Service Göteborg AB har idag sin verksamhet på Säve flygplats och är ett dotterbolag till Svensk Pilotutbildning, och som nu utökar verksamheten med etableringen på Hovby. På sikt planerar man även återvinning av uttjänta flygmaskiner.

- ”Vi har den senaste tiden märkt ett ökat intresse från flera företag att etablera sin verksamhet på Hovby, och detta är det tredje kontraktet på kort tid som vi skriver”, säger Anders Djup, VD för Lidköping Hovby Flygplats AB. ”Vi kommer i sommar att renovera banan då vi räknar med ökad trafik, och är inte främmande för att bygga ytterligare verksamhetslokaler om rätt hyresgäst dyker upp.” fortsätter han.

I kommunens förslag till översiktsplan pekas just området mellan flygplatsen och den nya sträckningen av 44:an, ut som framtida verksamhetsområde för etablering av industri och logistikföretag. Banan, som har den största kapaciteten i Västra Götaland efter Landvetter, kan ta emot riktigt stora flygmaskiner och företag inom flygindustrin är därför särskilt intressant.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun