FREDAG 9 FEBRUARI 2018

Lions februarimöte

På Lions februarimöte gjordes ett besök hos Götene Grävtjänst där företagets VD Mikael Bertilsson berättade om företagets historia.

President Christer Uddh kunde hälsa 32 medlemmar välkomna och ett speciellt välkommen till andre vice distriktsguvernör, Östen Byström m fru Lena.

Östen Byström talade mycket om en del förändringar i organisationen men framförallt om Lions insamlingar där bara någon procent försvinner i omkostnader. Han passade också på att dela ut utmärkelser till de medlemmar som varit med 20 -30- 40 år.

Det planeras för fullt inför kommande aktiviteter:
12 april vårmarknad där redan många knallar har anmält sitt intresse.
26 maj Götenelördán här finslipas programmet med attraktioner, artister- utställare- sponsorer m.m.

Den nya styrelsen börjar ta form, ny President Gert Rahm, sekr. Kenneth Gustafsson

Nästa möte onsdagen 14 mars på "LOFTET".

/Olle Johanson