TISDAG 6 FEBRUARI 2018

Invigning Stjälkaskogens friluftsområde!

Det har hänt en del saker i Stjälkaskogen. Vindskydd och grillplatser har byggts, uppmärkt stig och informationstavlor satts upp. Nu på lördag den 10 februari sker den officiella invigningen för allmänheten.

Invigningen drar igång under lördagsförmiddagen med ett invigningstal från kommunalråd Åsa Karlsson. Efter det kommer en tipspromenad att hållas, vilken avslutas med en prisutdelning. Götene kommun bjuder också på grillad korv och varm dryck.

Stjälkaskogen ligger i anslutning till Ljungsbackenskolan och har hitintills främst nyttjats som skolskog. Tanken med de insatser som gjorts är dels att eleverna ska få ännu mer användning av skogen i sin pedagogik men också att fler Götenebor ska hitta ut och ha nytta av den tätortsnära skog som finns i Götene. Därför har tre stycken entréer med varsin informationsskylt iordningställts. Från entréerna knyts stigarna ihop med en 900 meter lång slinga, allt uppmärkt med blåmarkerade stolpar.
Utmed stigen finns ett vindskydd och två eldplatser med grillgaller och bänkar. En eldplats ligger intill vindskyddet och den andra intill entrén vid mandolingatan. För framtiden handlar det nu om att med skogsskötseln skapa mer spännande och intressanta naturmiljöer för människor att röra sig i.

Arbetet med att rusta upp Stjälkaskogen har skett inom LONA-projektet "Tätortsnära skogar i Götene till grön oas". LONA (lokala naturvårdssatsningen) är Naturvårdsverket sätt att stimulera kommuners naturvårdsarbete.

Statliga bidrag till naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt./Johan Bäckman, kommunekolog Götene