FREDAG 2 FEBRUARI 2018

Högt söktryck till De la Gardiegymnasiet

Nu har niorna gjort sitt val till gymnasiet. För De la Gardiegymnasiet (DLG) ser det riktigt bra ut med 675 förstahandssökande till 684 platser.

- Det som lockar är att De la Gardiegymnasiet är en stor skola där programmen har sina egna hemvister säger Magnus Thilén, gymnasiechef. Våra lärare är mycket omtyckta och har hög kompetens. På DLG satsar vi också mycket på att använda datorn i undervisningen.

Bra kommunikationer

- Eftersom det är lätt att ta sig till De la Gardiegymnasiet från grannkommunerna har vi många sökande utifrån. 40 procent, nästan 300 elever, kommer från andra kommuner än Lidköping. 55 elever från Vara och 35 från Skara samtidigt som många elever från Götene och Grästorp också söker sig till DLG, konstaterar Magnus.

Fler söker till yrkesprogrammen

- Elever som söker till något av yrkesprogrammen ökar även i år samtidigt som det är fortsatt många som söker till de högskoleförberedande programmen. Vi ser bland annat en positiv utveckling för Teknikprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Hantverksprogrammet.

- Ett orosmoln utgörs av något färre sökande till Estetiska programmets musikinriktning som är en fantastisk utbildning som påverkar hela skolan positivt. Trenden är dock densamma över hela Skaraborg gällande denna utbildning säger Magnus.

- Omvalsperioden i april-maj kommer troligtvis ytterligare stärka siffrorna för DLG. Skolledningen föreslår hur många platser det blir på varje program till utbildningsnämnden, som sedan tar beslut i frågan avslutar Magnus Thilén.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun