TORSDAG 1 FEBRUARI 2018

Grundstött bogserbåt ledde till miljöoperation i Vänern

I tisdags slet sig en före detta bogserbåt och drev på grund vid Vänersnäs i Vänern. Eftersom Vänern är en färskvattentäkt inleddes en miljöräddningsoperation för att tömma båtens tankar på diesel och annat miljöfarligt.

Det var i tisdags som allmänheten larmade om ett drivande fartyg i Vänern. Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral (JRCC) larmade räddningstjänsten som kunde konstatera att fartyget drivit upp på grund väster om Vänersnäs strax nordost om Vänersborg. Kustbevakningens flygplan KBV 503 gjorde en överflygning och såg ingen olja i vattnet.

– När ett fartyg gått på grund finns alltid risken att det går hål på skrovet och olja läcker ut. Eftersom Vänern är en färskvattentäkt är det av extra stor vikt att det förhindras och därför inledde vi en miljöräddningsoperation, säger Mikael Nilsson stationschef på kuststationen i Vänersborg.

Miljöskyddsfartyget KBV 051 gick mot platsen och under onsdagen undersöktes bogserbåten av Kustbevakningen tillsammans med en fartygsinspektör från Transportstyrelsen. I fartygets tankar fanns 250 liter diesel och 40 liter motorolja.

– Bogserbåten var i dåligt skick, men läckte ingen olja, säger Mikael Nilsson.

Kustbevakningens räddningsledare beslutade att påbörja läktring, det vill säga en tömning av båtens tankar. Båten tömdes även på andra miljöfarliga ämnen - fyra stora batterier, 50 liter glykol och en dunk med 15 liter bensin - innan den bogserades in till kaj i Vänersborg. Där lyftes hon upp med en kranbil och fördes bort från hamnen. Kustbevakningen kunde därmed avsluta miljöräddningsoperationen.

– Det var en lyckad insats från vår sida och samverkan mellan oss, Transportstyrelsen, kommunen, hamnen och kommunal räddningstjänst har fungerat väl. Vänern är Sveriges största sjö och förser nästan en miljon svenskar med dricksvatten. Därför är det viktigt att vi samarbetar för att hålla vattnet rent från skadliga ämnen, avslutar Mikael Nilsson.

Kustbevakningen är den myndighet som ansvarar för miljöräddning till sjöss och arbetar för att skadorna vid utsläpp av olja eller andra farliga ämnen ska minimeras så att naturen kan skyddas så långt det är möjligt.

Pressmeddelande från: Kustbevakningen