TORSDAG 1 FEBRUARI 2018


Bakre raden: Mats Mellblom Ordförande Styrgruppen. Juliane Thorin Götene/Lidköpings kommun. Främre raden: Emma Häggberg Leader NV Skaraborg. Maria Henriksson Mariestads kommun. ILona Pettersson Projektledare KKN längs med Kinnekullebanan. Lovisa Hollsten Leader NV Skaraborg

Extra fart och närhet för Kreativitet och Kultur

Fantastiskt, nu är projektet igång! En satsning på kreativa och kulturella näringar kan ge området så mycket positivt och så många möjligheter. Denna satsning har man valt ut fem kommuner med Kinnekullebanan. Vara, Lidköping, Götene, Mariestad och Gullspång.

Stärka gruppen med KKN aktörer, synliggöra dem. Ge resultat med tillväxt och långsiktighet.

Det finns många som väntat och nu vill Leader Nordvästra Skaraborg nå ut till dem och alla andra KKN aktörer. Starta möten för att kartlägga vilka behov som finns för att stärka aktörerna i sin näring. KKN står för kreativa och kulturella näringar där ingår tex. arkitektur, dataspel, design & formgivning, film, foto, konst, kulturarv, litteratur, media & mode, musik, marknadskommunikation, måltid, scenkonst, slöjd & konsthantverk och upplevelsebaserat lärande.

Sista januari eftermiddagen gick startskottet av på riktigt för Leaderprojektet. Då hölls årets första styrgruppsmöte och pressträff. "Det känns riktigt bra, vi har ett fantastisk område att utveckla eftersom det är attraktivt på så många sätt. En lyckad satsning kan ge en positiv spridning åt så många olika håll inte bara inom KKN." säger ILona Pettersson, som tillträde som projektledare efter årsskiftet. Det är Leader Nordvästra Skaraborg som äger projektet och det finansieras tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund. Projektet pågår under 2018-2020. Projektet vill också påvisa Kinnekullebanans potential som ett hållbart transportmedel som är viktigt både för lokalbefolkningen och turister. Projektets mål är att skapa nätverk och samarbeten för att göra området attraktivt och starkt. Där man tillsammans skapar en öppen och gynnsammiljö för alla som lever och verkar i området.

Kinnekullebanans del i projektet som en visuell form av en kulturbana med ett färgsprakande tåg som far fram och representerar våra kreativa och kulturella näringar. Som binder samman våra kommuner med förgreningar till våra grannar genom andra tåg, bussar, cyklar, båtar och vandringsleder. Där det känns lätt att hoppa på/av och lätta byten för att ta sig fram genom ett kulturlandskap. Färgglada färger som gör oss glada och representerar våra konstnärer, arkitekter, musiker, fotografer, författare mfl. och binder samman närheten till naturen, historia, kulturminnen, skolor, jobb och vård. Där vi tillsammans skapar ett landskap av drömmar där vi kan leva, verka och bo.
.

Pressmeddelande från: Kreativa och Kulturella Näringar längs med Kinnekullebanan