FREDAG 26 JANUARI 2018

Destination Läckö-Kinnekulle och Götene kommun vill inspirera föreningar

För tredje året i följd bjuder Götene kommun tillsammans med Destination Läckö-Kinnekulle AB in alla ideella föreningar till en inspirationskväll.

- Vi tycker att föreningar är en mycket viktigt del av samhället och skulle inte vilja leva i en verklighet utan, betonar Juliane Thorin, kommunutvecklare, Götene kommun.

Programmet har ett varierat innehåll och inleds med att kommunalråd Åsa Karlsson presenterar utvalda av det helt nya kultur- och fritidsprogrammet som tagits fram i kommunen och vad det innebär för framtiden. Vidare kommer Hanna Wahlgren från Sparbanksstiftelsen Skaraborg och berättar mer om möjligheterna att söka bidrag hos dem

- Vi vill presentera vårt nya arbetssätt samt ge inspiration till hur man kan tänka annorlunda i ansökningsprocessen hos oss för att få bästa möjliga resultat, säger Hanna Wahlgren.

Innan kvällen är slut kommer det också ha informerats om det pågående LEADER-projektet Handla för Götene som har som mål att knyta samman lokal handel och föreningsliv och vill därför informera om framtida aktiviteter i det. Elin Sjöstedt, destinationsutvecklare på Destination Läckö-Kinnekulle AB informerar om hur de kan hjälpa till och samverka när föreningar vill anordna större evenemang. Anders Larsson från Skogsborgs rid- och körklubb medverkar också och berättar om sommarens stora SM-vecka i körning som är ett exempel på ett evenemang där föreningen inlett samarbete med Destination Läckö-Kinnekulle AB på ett tidigt stadium.

Slutligen berättar Ann-Sofie Andersson, kultursamordnare om hur man tillsammans kan skapa meningsfulla lovaktiviteter med hjälp av sommarlovspengen innan Stefan Rubach, fritidssekreterare tar vid och avslutar med att lyfta fram de förändringar som blir i föreningsbidragen framöver.

Meningen är inte att det bara ska bli information utan förhoppningen är att föreningarna ska kunna diskutera och hitta samarbeten sinsemellan samt att det kan komma fram bra förslag på hur kommunen och Destination Läckö-Kinnekulle AB kan göra för att stötta och samverka med föreningslivet på bästa sätt. Inspirationskvällen äger rum på torsdag den 1 februari kl. 18.00-20.00 i Sessionssalen i Centrumhuset.

Pressmeddelande från: Destination Läckö-Kinnekulle AB