MÅNDAG 22 JANUARI 2018

Förväntan av Erik Yvell

Utgiven av Bokboden
ISBN 978-91-983160-1-8


Jag uppfattar att författaren Erik Yvell i Gagnef i sina trettioen korta berättelser på 155 sidor i essäsamlingen Förväntan ur olika manliga perspektiv velat gestalta sådant som känslan av att vara allmänt oi. Omogen, uttittad, ratad, dumsnut, utanför men likväl instängd, utsatt för godtycke av såväl kvinnor som myndigheter och överhet. Eller i en tillvaro som sliten fattigpensionär utan att riktigt kunna påverka underliggande krafter och sammanhang.

Miljön och tiden i berättelserna andas svensk landsbygd där rälsbussen ännu är vardag. Alternativt utkyld småstad under 1900-talets andra hälft. Författarens språk bygger här aktivt under upplevelsen med ord och markörer som skogsskifte, motorsågshjälm, massavedståg, omarrondering, planteringsrör, blåbärsris, storköp, kvinnofolkshistorier, räknepenna, bodknodd, bönhus, och koxade.

Vilka är då Yvells självklara läsare? I vilka sammanhang kan essäsamlingen Förväntan vara en berikande, bildande aha-upplevelser? Jag tänker mig att dessa korta texter skulle fungera exemplifierande samt fördjupande såväl i grundskolans senare klasser om framväxten av Sveriges moderna omvandling före 1985 som i utbildningar inom vårdutbildningar med inriktning mot geriatrik och äldreomsorg.

/Stig Knutsson