ONSDAG 17 JANUARI 2018

Stadshus i Djäknehuset blir samlingspunkt

Hösten 2019 får Skara ett stadshus i Djäkneskolans gamla lokaler. Nu är projektet igång och Serneke är upphandlade och kommer att genomföra de ombyggnationer som krävs för att få ett väl fungerande stadshus för invånare, politiker och tjänstemän.

– Djäknehuset bjuder på en fin historisk miljö mitt i Skara, det är något vi ska vara stolta över. Vi bevarar viktiga arkitektoniska och historiska detaljer och miljöer i huset samtidigt som vi moderniserar det vi måste för att få ett väl fungerande stadshus för såväl invånare, politiker och tjänstemän. Det känns också fantastiskt bra att om bara ett och ett halvt år kunna öppna skolans gamla lokaler för allmänheten så att fler kan njuta av miljön, säger projektledare för stadshusets arbetsmiljö och kommunutvecklare Malin Tell.

Delar av stadshuset ska vara tillgänglig för allmänheten med medborgarservice i entréplan och kommunfullmäktigemöten en våning upp i aulan. Totalt ska 110 medarbetare från Skara kommuns förvaltningar flytta till stadshuset, som får en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. För att möta framtidens behov av mer samverkan, snabbare processer och digitalisering kommer stadshuset att erbjuda nya miljöer för arbete.

– Jobbet är inte längre ett skrivbord, som det var förr. Idag är jobbet sällan ett ensamt skrivbord i ett rum, utan en arbetsdag innehåller fler behov än så. Därför kommer både tjänstemän och politiker som ska flytta till stadshuset att för dagen och stunden kunna välja var man vill arbeta beroende på vad man jobbar med. Det kommer att finnas lugnare och tystare områden likväl som mötesrum och rum för kreativa möten så att man kan röra sig under arbetsdagen, fortsätter Malin.

Projektet är nu igång med två parallella spår. Det första är att tillsammans med Serneke projektera och genomföra byggnationen, det andra att tillsammans med anställda börja förändringsarbetet inför det nya arbetssättet. Under projektets gång kommer invånarna att kunna följa stadshusets utveckling på bland annat kommunens webbplats Skara.se.

Pressmeddelande från: Skara kommun