FREDAG 12 JANUARI 2018

En orolig tid kräver svenskt NATO-medlemskap

Vi moderater är tydliga. Sverige måste stärka den sammantagna försvarsförmågan, både genom svenskt Nato-medlemskap och genom stärkt svenskt försvar. Säkerhetsläget i Östersjöområdet ser ut att fortsätta försämras.

Nyligen presenterade Försvarsberedningen sin rapport om inriktning av totalförsvaret och utformningen av civila försvaret 2021- 2025. I rapporten fastställs att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Sverige kommer också att påverkas i det fall säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i vårt närområde. Samtidigt präglas det globala säkerhetspolitiska läget av oförutsägbarhet och instabilitet; utvecklingen kan vara både svårbedömd och snabb.

Försvarsfrågorna står åter högt på den politiska agendan i Europa. Den ryska aggressionen mot Ukraina har utmanat den europeiska säkerhetsordningen i grunden. Europeiska unionen går mot ett fördjupat försvarssamarbete och Natos kollektiva försvarsgarantier står i centrum för Natos verksamhet. Samtliga länder runt Östersjön, utom Ryssland, är medlemmar i EU och flertalet även i Nato. Däremot är inte Sverige medlem i Nato. Ännu.

I juli 2016 undertecknade EU, kommissionen och rådet, och Nato gemensam deklaration om fördjupat samarbete. Samarbetet grundas i insikten att hanteringen av Europas säkerhetsutmaningar kräver en samordnad ansats. Natomedlemmarna har även enats om att stärka samhällets motståndskraft inom ett antal områden, t.ex. livsmedelsförsörjning, energiförsörjning och transporter. Sverige har inte längre råd att stå utanför detta.

De försvarssamarbeten vi har i dag kan inte ersätta NATO-medlemskap, vilket regeringen verkar tro. Vi vill därför att Sverige ska bli medlem i NATO.

Vi Moderater vill att Sverige ska öka försvarsanslaget upp till två procent av BNP. Detta skulle på sikt innebära en fördubbling av anslaget jämfört med idag. Ambitionen är att uppnå målet inom en tioårsperiod.

Sverige behöver både stärkt försvarsförmåga och skapa säkerhet tillsammans med andra. Vi ser därför behovet av medlemskap vill ha fördjupad debatt om det nödvändiga i en färdplan mot Nato. En alltmer osäker värld kräver mer samarbete, inte mindre. I ljuset av det försämrade omvärldsläget har ett svenskt medlemskap i NATO dock aldrig varit så angeläget som det är i dag.

Karin Enström (M)
riksdagsledamot
EU-talesperson

Hans Wallmark (M)
riksdagsledamot
Försvarspolitisk talesperson

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
Skattepolitisk talesperson