ONSDAG 10 JANUARI 2018

Barn i Västra Götaland som är 12 månader kan vaccineras mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR-vaccin)

På grund av mässlingsutbrottet har Smittskydd och Central Barnhälsovård i Västra Götaland beslutat att barn från 12 månaders ålder i samband med besök på BVC kommer att erbjudas vaccin mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR-vaccin). De som hör av sig med frågor kring barn mellan 12 och 18 månader kan också erbjudas vaccination. I det nationella vaccinationsprogrammet ges MPR-vaccin vid 18 månaders ålder, men kan ges från 12 månader inom programmets ram.

– En riskgrupp för mässling är de allra minsta barnen som ännu inte fått vaccin. Att vaccination erbjuds redan från 12 månaders ålder är en de preventiva åtgärder som vi vidtar för att skydda de som riskerar att bli sjukast när de får mässling. Övriga i samhället bedöms ha ett gott skydd mot mässlingen även om enstaka personer kan vara mottagliga, säger Ann Sofie Cavefors, barnhälsovårdsöverläkare i Göteborgs- och Södra Bohuslän.

Vaccination mot mässling ger skydd direkt. Men har du ett litet barn är det som vanligt så här i infektionstider viktig att tänka på att skydda de allra yngsta barnen från smitta.

– Undvik att ta med små barn till stora offentliga lokaler, till exempel och stora köpcentra. Utsätt alltså inte i onödan barn för miljöer där många vistas och där sjukdom kan spridas, säger biträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall.

Smittskydd Västra Götaland bedömer fortsatt att mässlingsutbrottet är begränsat, men räknar med fler fall kommer att dyka upp. Utbrottet av mässling började den 10 december och smittspridning har skett både inom vården och i övriga samhället. Att fler fall konstateras beror på att mässling är den mest smittsamma sjukdom som vi känner till.

Vaccinationstäckningen är hög bland barn i Västra Götaland, för barn födda 2014 är 96,6 procent av 2-åringarna vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda hund. I riket ligger genomsnittet på 96,7 procent.

Vaccin är det bästa skyddet mot mässling. Efter två doser är skyddet livslångt, men enstaka personer som är vaccinerade kan ändå insjukna, men detta är ovanligt. Har du haft mässling kan du inte få det igen. Är du osäker på vad just din åldersgrupp har för skydd mot mässling? Här i tabellen hittar du svaret.

Om du har frågor om vaccination vänd dig i första hand till din barnavårdscentral. I andra han kan du läsa på om mässling och vaccination på 1177 Vårdguiden, i tredje hand ring 1177.

Personer som själva misstänker att de kan vara sjuka i mässling kan först läsa om mässling på 1177 Vårdguiden. Om man fortfarande misstänker mässling, ring 1177 innan du söker vård. Gå inte in i väntrum i vården innan du talat med vårdpersonal. Undvik kollektivtrafik om mässling misstänks.

Vid besök på vårdenhet bör antal medföljande personer minimeras för att minska risken för smitta.

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen