ONSDAG 10 JANUARI 2018

Plattform för idrottshistoriskt inom Götene kommun

Nu finns en plattform för idrottshistoriskt material från den idrott som förevarit inom Götene kommun. Dels genom plats på museet och dels genom utrymme på den hemsida som Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap driver.

Götene och Grästorp är två vita fläckar - ingen av orterna har ett idrottshistoriskt sällskap! Fredrik Larsson, Götene, berättar att han för ett år sedan gjorde ett utskick till samtliga hos Götene kommun vid den tiden registrerade idrottsföreningar, och efterhörde intresset för ett idrottshistoriskt sällskap, men intresset var svalt. Han berättar vidare att föreningen i Lidköping då tog initiativ till en Götenehörna på sitt museum, och tillskapande av en flik, Göteneidrott, på sin hemsida där Fredrik nu fyller på med olika artiklar.
-Jag är själv medlem i Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap sedan 10-15 år, och att styrelsen där tog dessa initiativ är ju oerhört positivt, säger Fredrik.

Han menar att det inom föreningen nu har tagits positiva steg för att ta ett samlat grepp kring Göteneidrotten. I Götenehörnan på museet i Kylanderskolan har man samlat det man sedan tidigare hade kring idrotten i Götene med omnejd.

Fredrik Larsson konstaterar vidare att idrottslivet inom Götene kommuns gränser har mycket att lyfta fram. Han är av sällskapet i Lidköping utsedd som kontaktperson för Göteneidrotten inom föreningen.

-Har ni som förening eller enskild person material att bidra med till hemsidan eller museet, så är ni välkomna att kontakta mig, hälsar Fredrik.